Mærkesager og ordføreskaber

Politiske mærkesager

Det Glade Jobcenter

Et pilotprojekt, der skal udvikle fremtidens jobcenter, hvor både borgere og medarbejdere er glade for at være. Den nuværende situation i kommunen er uacceptabel, fordi både medarbejdere og borgere oplever jobcentre i et stærkt negativt lys – som et sted, hvor regler, kontrol og mistillid hersker. Den absurde virkelighed er, at borgere hyrer private sagsbehandlere for at sikre sig mod fejlagtig eller uretmæssig behandling – de stoler ikke på kommunen.

Det kræver et markant brud med etableret praksis – en ny begyndelse. Kommunen skal skabe frirum fra nuværende lovgivning og forvaltningspraksis for at udvikle en service, der tager udgangspunkt i en tillidsbaseret relation mellem borger og sagsbehandler.

• Hvor sagsbehandlingens rammer tilrettelægges efter borgerens behov og motivation.

• Hvor der er fokus på den sociale helhed og ikke blot en snæver arbejdsmarkedsindsats.

• Hvor medarbejderne inddrages i en vedvarende udvikling af praksis og rammer.

• Hvor arbejdsløse opfattes som en resurse, der skal plejes; ikke et onde, som skal udryddes.

• Hvor ledelsen arbejder disciplineret med at tjene borgerens behov og sociale udvikling.

Pilotprojektet fortsætter indtil en tilfredsstillende praksis og model er fundet og derpå kan iværksættes i hele kommunen.

Danmarks første borgerlønsforsøg i København

Det næste naturlige skridt i udviklingen af det socialt bæredygtige samfund kunne være borgerløn. Ude i verden er modet til at afprøve borgerløn i hastig vækst – lande som Canada, Finland og Holland er i fuld gang. I Danmark sidder Christiansborg fast i blokpolitik og vanetænkning.

København bør tage lederskab og igangsætte Danmarks første forsøg med Borgerløn – for at skaffe os erfaringerne med det i dansk sammenhæng.

Den danske velfærds- og flexicurity-model er under pres og rummer ikke  projektansatte, iværksættere og alt andet, der falder uden for industrialderens fastansatte lønmodtagere særligt godt. Alle forskere forventer en stigende automatisering og bortfald af traditionelle jobs. Den offentlige indsats overfor arbejdsløshed drukner i bureaukrati og kassetænkning. De fattigste mister social mobilitet og sidder fast i fattigdomsfælden.

Borgerløn kunne være løsningen på disse og en række andre problemer.

København er, som en moderne og progressiv metropol, den oplagte by til at tage ansvaret for at udforske og grundlægge morgendagens arbejdsmarked.

• Et fire-årigt forsøg med borgerløn til 4.000 deltagere udvalgt blandt lavindkomstgrupper, hvor der målrettet undersøges forskellige muligheder og mulige problemer ved borgerløn.

Mere Nordvest

Det er hele København, jeg vil arbejde for som politiker, men min hverdag er i bydelen Nordvest/Bispebjerg. Herfra min verden går – og herfra mit hjerte slår. Det er her ser jeg særlige muligheder, jeg gerne vil være med til at understøtte – til gavn for bydelen og hele København.

Nordvest  er en bydel med både problemer – bander, fattigdom og meget mere – og i mine øjne: dejlige håb og dejlige mennesker. Politisk vil jeg arbejde for at bydelen kan blive en forsøgsbydel for mere selvstyre, nye sociale løsninger og nye måder at skabe virksomheder på. En bydel hvor vi kan bygge ovenpå på dens  stærke sammenhold til at skabe modeller for fremtidens sociale bæredygtige samfund.

Læs mere om mine tanker om Nordvest, da Altinget var forbi bydelen for at høre mere HER

Ordførerskaber

Hos Alternativet København har jeg to officielle ordførerskaber. Det betyder at blandt kandidaterne er det først og fremmest mig, der skal vide noget om de emner og udtale mig om det til pressen og i debatter.

Ordfører for fattigdom og friheden til arbejde
Det er en lidt anderledes måde, at sige jeg både taler om beskæftigelsespolitik og social politik – og på en måde, hvor det hænger sammen.

Der står ‘Ordfører for fattigdom …’ og det har affødt spørgsmål om det ikke burde hedde ‘imod fattigdom’ – og det er en oplagt tanke. Ingen kan jo normalt lide fattigdom. I mit hoved er det sådan, at jeg taler for de fattige. Jeg taler for, at man ikke skal se ned på os fattige.

Der står også ‘… friheden til arbejde’ – og det gør der, fordi de blå partier har talt meget om ‘pligten til arbejde’ og de røde partier har talt meget om ‘retten til arbejde’. Min fornemmelse er, at vi som samfund har behov for ‘friheden til arbejde’. Så det mere bliver som i det gamle mundheld om, at ‘lysten driver værket’.

Ordfører for Borgerløn

Selvom borgerløn ikke engang er officiel politik fra Alternativet endnu, så er vi så nysgerrige på det, at jeg er udnævnt til ordfører for området. Vi har en del håb om, at det måske kan blive det næste naturlige skridt for et socialt bæredygtigt samfund – det næste naturlige skridt for velfærdens udvikling i Danmark.

Personligt ser jeg  mange sindssygt spændende ting ved borgerløn – på den måde, at selv hvis det aldrig skulle bliver til virkelighed (som mange påstår), så er jeg helt sikker på, vi kan lære en hel del ved at tage idéen om borgerløn så alvorligt, at vi søsætter forsøg med det.

Valgprogram

 

Hvis du vil læse hele Alternativet Købanhavns valgprogram, kan du læse det på dansk HER og på engelsk HER
Du kan også læse mere om lokalforeningen og de andre kandidater HER